Derode 3D, Erfgoedpresentatie

Onder erfgoedpresentatie verstaan we het presenteren van het verhaal van de plek, het verhaal van een object. Dit kan een 3-D visualisatie zijn, een dvd-productie met het verhaal van een belangrijk historisch monument als het Domplein in Utrecht, bestemd voor de cultuurhistorische toerist, maar ook een tentoonstelling van het werk van Dick Bruna voor kinderen.