de Pixel Centrale

de Pixel Centrale is een full-service 3D en Multimedia bureau gekarakteriseerd door een breed multimediale aanpak, laagdrempelig contact, samenwerking en opgestroopte mouwen.

Wij willen dat de opdrachtgever zijn doelen realiseert. Dit doen we door vooral op de stoel van de eindgebruiker te gaan zitten. We willen deze imponeren met een treffend design, heldere visualisatie of een eenvoudig te gebruiken product.

Nauw samenwerken met onze opdrachtgevers/partners, leren van elkaars expertise en laagdrempelig/plezierig contact zijn onze kernwaarden. Zij vormen de basis van elk project, waarmee zowel het eindproduct als de weg er naar toe, een geslaagde onderneming wordt.

Wij bieden de volgende diensten:

Vastgoed Communicatie: Interesseer en informeer potentiële kopers, huurders en investeerders

Voor projectontwikkelaars, architecten, makelaars, interieur ontwerpers en overheden ontwerpen wij accurate en sfeervolle 3D impressies. Onze impressies zijn van hoge kwaliteit, waardoor een realistisch en helder beeld wordt geschetst van de beoogde plannen.

In de huidige tijd, waarbij het aanbod van woningen en bedrijfsruimten groot is, is het belangrijk de doelgroep specifiek te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde interieur keuzes te doen en door het toevoegen van bepaalde elementen die aansluiten bij de lifestyle van de doelgroep. Hierdoor wordt er niet alleen een beeld geschetst van het object, maar ook van het potentieel. En dat kan juist net de doorslaggevende factor zijn om geïnteresseerden over de streep te trekken.

Product Visualisatie: 3D impressies en presentaties van producten en productideeën

Voor zowel bestaande als niet-bestaande producten ontwerpen wij 3D visualisaties die als promotiemateriaal dienen of een hulpmiddel zijn in de ontwikkeling van een product. Op basis van beeld of omschrijving, kunnen wij een product of idee omzetten in een visueel aantrekkelijke 3D productpresentatie. Dit kan een 3D impressie zijn, maar ook een 3D animatie waarin de werking van het product wordt verduidelijkt.

Uniek is ons totaalconcept “de Product Centrale”. Waarbij, naast 3D impressies en presentaties, ook de engineering door ons kan worden uitgevoerd. Onze technische modelleurs beschikken over uitgebreide kennis van snijtechnieken, draai- en freestechnieken en spuitgiettechnieken.

Corporate Design: Ontwerp en ontwikkeling van huisstijlen, 3D logo`s, drukwerk en websites

Wij ontwerpen bedrijfscommunicatiemiddelen die de identiteit van jouw onderneming versterken. In een eerste gesprek luisteren wij dan ook veel. Hierbij leren wij de opdrachtgever en zijn ambities kennen. Op basis van dit gesprek starten wij met het ontwerpen en ontwikkelen. Dit is een creatief proces, waarbij er vaak veel ideeën en concepten ontstaan. In overleg met de opdrachtgever werken wij de beste concepten uit.

Na oplevering houden we de vinger aan de pols. Hoe functioneert het product in de wijde wereld? Soms moeten er nog een beetje bijgestuurd worden. Ook daar staan wij voor klaar.