Promaen

Promaen Visualisatie Planologie verzorgt de visualisatie van projecten voor diverse overheden, planologische- en stedenbouwkundige bureaus, projectontwikkelaars, architecten en bouwtechnische bedrijven.

Visualisatie van planologische projecten, zoals nieuwbouw en renovatie van gebouwen,
bruggen en diverse infrastructuren, maar ook aanpassing van bestemmingsplannen
en dergelijke, kunnen op elk gewenst detailniveau worden gerealiseerd.
Van abstracte ontwerpen tot en met volledig gedetailleerde projecten.

In het driedimensionale model kan bijvoorbeeld, door hoogteverschillen op te nemen,
het landschapsniveau worden weergegeven. Dit geeft samen met het gekozen ontwerp
een duidelijk beeld van het totale project. Bovendien is het mogelijk op ieder gewenst
moment wijzigingen aan te brengen.

Het voordeel hiervan is dat tijdens het gehele traject belanghebbenden controle of zicht
kunnen houden op de ontwikkelingen. De mogelijkheid om tijdens informatierondes
betrokkenen te informeren middels een 3D-visualisatie heeft zijn positieve uitwerking
reeds vele malen bewezen.

Door onze ervaring in industriƫle projecten, aangevuld met de adequate expertise van
Promaen Visualisatie, zijn wij in staat om al in de ontwerpfase van planologische projecten
eventuele problemen te onderkennen en op te lossen. Dit levert een kosten- en
tijdbesparend resultaat op tijdens de realisatie ervan.

Promaen Visualisatie Planologie: de organisatie om belangrijke ontwikkeltrajecten
een dimensie meer te geven.